อย่าเก็บเครื่องสำอางในตู้เย็น

อย่าเก็บเครื่องสำอางในตู้เย็น
เครื่องสำอางชนิดต่างๆ อย่างเช่น บำรุงผิว รองพื้น และก็ป้องกันแสงแดด ชอบเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอีมัลชั่น โดยปกติจะมีสองส่วนที่ไม่เข้ากันเป็นน้ำแล้วก็น้ำมัน รวมทั้งมีสารก่ออีมัลชัน (emulsifier) ปฏิบัติหน้าที่เป็นคนกลาง เพียรพยายามทำให้น้ำแล้วก็น้ำมันนั้นสมัครสมานกัน อยู่ร่วมกันอย่างสงบเงียบสุข (เป็นไม่แยกกันเป็นสองชั้น) ด้วยเหตุนี้โดยธรรมชาติของตัวสินค้าเอง อีกทั้งน้ำรวมทั้งน้ำมันมานะจะปลีกตัวจากกันตลอดระยะเวลา รวมทั้งจะยิ่งแยกตัวได้เร็วขึ้นแม้สินค้านั้นถูกรักษาในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม สม อย่างเช่น อุณหภูมิสูงเกินความจำเป็น ต่ำเหลือเกิน หรือถูกแดดโดยตรง และ สำหรับเพื่อการทดลองความคงตัวของเครื่องสำอาง จะถูกทดลองในสภาพการณ์รีบ (stress condition) ซึ่งหมายถึงสภาพการณ์ที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง ถ้าเกิดจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นเรื่อยๆ สภาพการณ์รีบพวกนั้นเป็น อุณหภูมิ 40 – 45 องศาเซลเซียสเป็นผู้แทนของอุณหภูมิสูง, 2-8 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิในตู้แช่เย็นช่องปกติ) เป็นผู้แทนของอุณหภูมิต่ำ, วางไว้ด้านหน้าต่าง หรือในตู้ที่มีไฟส่องถึงโดยตรง

แทนการเก็บเอาไว้ในที่ที่แสงอาทิตย์ส่องถึง(สถานการณ์นี้สามารถมองการจางของสีของสินค้าได้ด้วย) และก็อุณหภูมิสูงๆต่ำๆเป็นเก็บไว้ภายในอุณหภูมิปกติ สลับกับช่องสำหรับแช่แข็ง เพื่อสภาพการณ์ที่เก็บยิ่ง extreme รีบให้มีการไม่ทรงสภาพของเครื่องแต่งหน้า ถ้าเครื่องแต่งหน้าที่ทดลองผ่านสภาพการณ์คาดคั้นเครียด และก็บีบคั้นพวกนี้ไปได้ ก็จัดว่าเครื่องแต่งตัวคงจะมีความคงตัวดี ทนกับสภาพการณ์พวกนี้ได้ราวนึง ด้วยเหตุผลดังกล่าวสถานการณ์ที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดทั้งปวงไม่เหมาะสมในการรักษาเครื่องสำอางนะครับ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *